Jesteśmy firmą świadczącą usługi w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych. Na bazie swojego długoletniego doświadczenia, przy reprezentowaniu firm przed Urzędami Celnymi, stworzyliśmy w pełni profesjonalna firmę świadczącą kompleksowe usługi w zakresie sporządzania wewnątrzwspólnotowych deklaracji
statystycznych - INTRASTAT.

W roku 2013 utworzyliśmy dla Państwa filię AC KAMI - Agencja Celna Września.

Agencja Celna we Wrześni posiada miejsce uznane przy ulicy Michała Strzykały 2, 62-300 Września i dokonuje odpraw w procedurze uproszczonej.

Nasze długoletnie doświadczenie, znajomość przepisów celnych i podatkowych pozwala nam w sposób szybki
i bezproblemowy zapewnić Państwu pełną obsługę, przy minimalnym zaangażowaniu Państwa czasu podczas realizacji obowiązku INTRASTAT.

Obowiązek składania deklaracji INTRASTAT ciąży na podmiotach gospodarczych, które przekroczyły w wywozie lub przywozie ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości, tzw. progi statystyczne INTRASTAT. Progi te, w 2009 roku, wynoszą 1 mln zł dla wywozu i przywozu. Po przekroczeniu tych progów każdy podmiot jest zobowiązany do składania deklaracji INTRASTAT.